13 October 2009

panjang angan-angan

Rasullullah SAW bersabda kepada para sahabatnya . "Adakah setiap kamu ingin masuk ke syurga"? Mereka menjawab, ''Ya'' kemudian Rasullullah SAW bersabda , "pendekkan angan-angan mu dan malulah kepada Allah SWT dengan sesungguhnya" Mereka telah berkata Kami telah malu kepada Allah SWT "

Kemudian Rasullullah bersabda :

"Demikian itu bukanlah malu. Akan tetapi malu kepada Allah adalah hendaknya engkau mengingati kubur dan seksanya. menjaga perut dan isinya serta kepala dan isinya pula. Siapa ingin kemuliaan Akhirat maka tinggalkanlah perhiasan dunia .Disanalah malu seorang hamba kepada Allah yang sesungguhnya dan dengan itu ia akan mendapat wilayah Allah."

(kitab mukhashafah al qulub)

ukhuwah tupai